مجمع عمومي دبيران ادبيات منطقه 19

 

مجمع دبيران

 

 

 

 

 


 

 

آموزش اطفا ء حريق توسط آتش نشاني

 

 

 


 

 

آموزش نحوه كمك به مصدومين  در مانور زلزله

آموزش نحوه كوك به مصدومين  در مانور زلزله

 

 


 

اقامه نماز آقا امام زمان و پذيرايي صبحانه

 


 

 

غرفه فروش قلم قرآني 

غرفه فروش

 

 

 


 

ورزش صبحگاهي در هفته بسيج

 

 


 

تجديد ميثاق با شهدا در هفته بسيج

 


 

بازديد از گلزار شهدا با همراهي معاونت محترم پرورشي و فرمانده محترم بسيج

بازديد از گلزار شهدا

 


 

برگزاري نمايشگاه قرآن و عترت در مدرسه

برگزاري نمايشگاه كتاب


 

توزيع قرص آهن

 

توزيع قرص آهن


 

 پذيرايي معلمان از دانش آموران به مناسبت تاسوعاي حسيني

پذيرايي معلمان از دانش آموزان به مناسبت تاسواعاي حسيني

 


 

برگزاري ايستگاه صلواتي دهه اول محرم

 

برگزاري ايستگاه صلواتي ماه محرم

 

 


 

 

 پذيرايي گروه حلقه هاي صالحين به مناسبت ماه محرم

 پذيرايي گروه هاي آمادگي دفاعي


 

 برگزاري دوره هاي آموزشي در سايت مدرسه

 

 برگزاري دوره هاي آموزشي در سايت مدرسه

 


 

 مراسم زيارت عاشورا دهه اول محرم

 مراسم زيارت عاشورا ماه محرم

 


 

صبحانه مشترك گروه پدافند غير عامل حلقه صالحين غريب آشنا

 

صبحانه مشترك پدافند غيرعامل حلقه صالحين غريب آشنا

 


برگزاري ايستگاه صلواتي دهه اول محرم

برگزاري ايستگاه صلواتي دهه اول محرم


 

 مراسم بازگشايي مدرسه

 


 

برگزاري پايگاه انتخاب رشته و جلسات مشاوره


 

 

 

 

آدرس : خیابان بهمن یار-خیابان آموزگار-کوچه مدرسه -دبیرستان نمونه دولتی نیکانتلفن : 55004003-55024040-5501272دورنگار : 55012726رايانامه : school@nikansch.ir