برگزاري ايستگاه صلواتي دهه اول محرم

برگزاري ايستگاه صلواتي دهه اول محرم


 

 مراسم بازگشايي مدرسه

 


 

برگزاري پايگاه انتخاب رشته و جلسات مشاوره


 

برگزاري كلاس هاي پل ماكاروني جهت اماده سازي مسابقه

 

آدرس : خیابان بهمن یار-خیابان آموزگار-کوچه مدرسه -دبیرستان نمونه دولتی نیکان
تلفن : 55004003-55024040-5501272
آدرس رايانامه : school nikansch ir